Thông tin

Tiêu đề

Loạt chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường bất động sản trong năm 2021

Năm 2020 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách một số luật và nghị định. Liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Tạo cơ sở, động lực tốt cho thị trường bất động sản năm 2021 tiếp tục phát triển ổn định.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 cho thị trường bất động sản năm 2021

Tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi. Bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14). Với nhiều điểm mới. Bổ sung công trình được miễn giấy phép (Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020). Theo đó, công trình quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;…được miễn giấy phép.

thi-truong-bat-dong-san-2021
Luật Xây dựng sửa đổi 2020 cho thị trường bất động sản năm 2021

Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng năm 2014. ( Điểm b Khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020). Theo đó thời gian cấp giấy phép chỉ còn trong thời gian 20 ngày.

Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng (Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020). Theo đó không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

Quy định cụ thể một số dự án phải đánh giá tác động môi trường (Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020). Theo đó Luật mới đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ. Tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng.

Tăng cường phân cấp trong thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng (điểm c Khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020). Theo đó UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây.

Luật Đầu tư 2020

Cũng tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư 2020 (Luật số 61/2020/QH14), với nhiều điểm mới. Thống nhất việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Chấp thuận nhà đầu tư, công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị, dự án bất động sản thực hiện theo trình tự thủ tục của pháp luật về đầu tư.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,…và kết hợp với Luật Xây dựng (sửa đổi) đã đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở, bất động sản).

>>> Xem thêm: Chủ đầu tư đất nền Thành Đô Smart City.

Hàng loạt các nghị định, nghị quyết nổi bật

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Ngày 20/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu. Trong đó đã tháo gỡ được điểm nghẽn lâu nay của các dự án bất động sản về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án bất động sản.

du-an-Thanh-Do-smart-city-2
Sổ Hồng – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP

Ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị quyết 164/NQ-CP

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP (áp dụng đến khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực 01/01/2021). Trong đó, các dự án chỉ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP .

>>> Xem thêm: Dự án Thành Đô Smart City.

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi. Bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Với nhiều quy định mới. Như quy định cơ chế xử lý đối với các thửa đất do Nhà nước quản lý. Nằm xen kẽ trong các dự án đầu tư, dự án nhà ở.

Quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp mua tài sản gắn liền với đất. Trong đó có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng để thực hiện dự án đầu tư. Quy định thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp này.

Quy định về giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Quy định cơ chế giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp.

Cùng với đó là quy định khu vực được thực hiện dự án phân lô, bán nền. Quy định chặt chẽ điều kiện phân lô, bán nền dự án nhà ở. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất. Diện tích tối thiểu được tách thửa để quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình trạng phân lô, bán nền).

Trên đây là thông tin về loạt chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản năm 2021. Mong rằng những thông tin trên đem lại sự hữu ích cho bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc những thông tin liên quan. Vui lòng liên hệ theo hotline 0938.520.789 để được hỗ trợ nhanh nhất