Thẻ: bất động sản tích hợp

Xây dựng môi trường bền vững – tương lai cho lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực bất động sản đã gặp phải nhiều sự gián đoạn trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu là mối đe dọa kép đến từ đại dịch Covid...

Đầu tư bất động sản tích hợp đang là xu hướng phổ biến hiện nay

Khi kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu về không gian sống dần trở thành một yếu tố bức thiết. Hiện nay, khi mua nhà đất, người mua không còn chỉ ...