Thẻ: đất nền Xã Suối Nghệ

Quy hoạch đất nền Xã Suối Nghệ bước phát triển vượt bậc

Xã Suối Nghệ được thành lập từ năm 1985 là một xã nông nghiệp của huyện Châu Đức. Nhằm hướng đến sự phát triển từ xã nông nghiệp thành công...