Thẻ: đầu tư

Đầu tư đất nền và 7 quy tắc cho nhà đầu tư thông minh

Ở thời điểm hiện tại, đất nền vẫn là kênh đầu tư vốn thấp, sinh lời cao, hấp dẫn. Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc tiềm ẩn rủi ro. Do đó, đ...