Thẻ: định giá bđs

Các yếu tố quan trọng tác động đến giá trị của một bất động sản – (Phần 3)

Ngoài các yếu tố quan trọng như tự nhiên, kinh tế, thị trường và pháp lý của BĐS đã đề cập đến ở các bài viết trước. Thì vẫn còn nhứng yếu...