Thẻ: dự án công viên

Các dự án công viên tác động mạnh mẽ đến kinh tế khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

Tại Bà Rịa, hàng loạt các dự án đang được triển khai nâng cấp. Tác động mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế vùng. Đặc biệt với 2 dự án côn...