Thẻ: giá đất nền tăng

Bất chấp mùa dịch – có nơi giá đất nền tăng gấp đôi

Theo ghi nhận từ Bộ Xây dựng, năm 2020 bất chấp dịch Covid vẫn diễn ra, bùng đến lần thứ 3. Tuy nhiên giá đất nền có xu hướng tăng hơn so với 2019....