Thẻ: giá trị BĐS

Các yếu tố quan trọng tác động đến giá trị của một bất động sản – (Phần 3)

Ngoài các yếu tố quan trọng như tự nhiên, kinh tế, thị trường và pháp lý của BĐS đã đề cập đến ở các bài viết trước. Thì vẫn còn nhứng yếu...

Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của một dự án Bất động sản

Yếu tố một nhà đầu tư BĐS luôn quan tâm chú trọng đến là giá trị của một dự án. Nhà đầu tư hẳn ai cũng sẽ luôn mong giá trị này tăng lên hằn...