Thẻ: giai đoạn 2 dự án Thành Đô Smart City

Giai đoạn 2 dự án Thành Đô Smart City triển khai đem lại cơ hội gì cho nhà đầu tư

Dự án Thành Đô Smart City không chỉ đã hoàn thành xong hệ thống pháp lý. Đã có đầy đủ sổ Hồng trên từng nền đất. Hiện tại giai đoạn 2 dự án ...

Giai đoạn 2 dự án Thành Đô Smart City hoàn thành đem lại nhiều cơ hội

Sở hữu toàn bộ các yếu tố “tam tài” trong lĩnh vực bất động sản. Gồm “cận thị - cận giang - cận lộ”. Chính vì vậy, dự án Thành Đô Smart C...