Thẻ: hệ thống bệnh viện Bà Rịa

Hệ thống bệnh viện Bà Rịa – bứt phá nâng tầm chất lượng cuộc sống

Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam, giao thông mạng lưới kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, h...