Thẻ: hệ thống cảng biển

Bất động sản công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu tăng nhiệt nhờ cụm cảng biển

Rõ ràng, bất động sản luôn song hành cùng với các hoạt động kinh tế xã hội. Ở những khu vực đang có lợi thế nổi bật về cảng biển hay công nghi...

Phú Mỹ là trung tâm giao thương các tỉnh phía Nam nhờ hệ thống Cảng biển

Sở hữu hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải là cảng nước sâu lớn thứ 19 thế giới. Có tốc độ phát triển trong top 6 toàn cầu mà Phú Mỹ. Trở ...