Thẻ: Hệ thống hạ tầng dự án Thành Đô Smart City

Thông tin ngày mở bán dự án Thành Đô Smart City tháng 1/2021

Sau 3 đợt mở bán chính thức. Với sự thành công cùng sức mua lớn của các nhà đầu tư. vào tháng 1 năm đầu năm 2021. Thành Đô chính thức mở bán dự ...