Thẻ: Hệ thống Làng Đại Học Bà Rịa

Hệ thống Làng Đại Học Bà Rịa “thay áo mới” thu hút sự đổ bộ của nhà đầu tư

Bà Rịa – Vũng Tàu điều chỉnh quy hoạch là “Thành phố giáo dục quốc tế”. Đây là dự án đánh đấu sự phát triển tổng thể khu vực cửa ngõ ph...