Thẻ: KDL sinh thái cùng DL biển

Cơ hội tiềm năng cho Thành Đô Smart City với hệ thống KDL sinh thái cùng DL biển

Thành Đô Smart City với lợi thế nằm ngay trung tâm thành phố phát triển bậc nhất Bà Rịa. Cùng với việc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ôn hòa. Nhi...