Thẻ: Khu công nghiệp Sonadezi

Khu công nghiệp Sonadezi khơi dậy tiềm năng bất động sản

Khu công nghiệp Sonadezi thúc đẩy kinh tế toàn huyện Châu Đức trong những năm gần đây. Nơi đây chính là cái nôi để phát triển công nghiệp vùng. Là c...