Thẻ: khu đông Hồ Chí Minh

Khu Đông Hồ Chí Minh tăng giá mạnh bất chấp dịch Covid-19

Bất chấp đại dịch COVID-19, giá bất động sản (BĐS) khu đông Hồ Chí Minh vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt một số khu vực được hưởng lợi lớn ...