Thẻ: lĩnh vực khai thác dầu khí logistic

Lĩnh vực khai thác dầu khí logistic tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Tài nguyên biển tại vị trí ở cửa ngõ giao thương với thế giới là điều kiện tiên quyết cho Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển hệ thống cảng biển có t...