Thẻ: người dân bắt đầu xây dựng nhà ở

Xây dựng nhà ở tại dự án Thành Đô Smart City

Dự án Thành Đô Smart City đã hoàn thành đầy đủ 100% mức pháp lý cho dự án. Có đầy đủ Sổ Hồng trên từng nền đất. Hiện tại người dân bắt đ...