Thẻ: Phú Mỹ thu hút nhà đầu tư

Tại sao Phú Mỹ thu hút nhà đầu tư bất động sản?

Phú Mỹ nằm nằm ở phía tây tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập vào ngày 2/6/1994. Với những lợi thế về vị trí, tiềm năng, tài nguyên,...Phú M...