Thẻ: thành phố Cảng hiện đại Bà Rịa

Mục tiêu xây dựng “Thành phố Cảng” hiện đại Bà Rịa – Vũng Tàu

Với vị trí địa lý thuận lợi có nhiều cảng biển nước sâu. Nhờ hệ thống hơn 20 con sông rạch, một số cửa sông và bờ biển lớn. Bà Rịa - Vũng ...