Thẻ: thị trường bất động sản năm 2021

Đầu tư đất nền ven đô thời loạn giá cần lưu ý gì?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm nguồn cung. Do các vấn đề về thủ tục rà soát dự án và khó kh...

Loạt chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường bất động sản trong năm 2021

Năm 2020 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách một số luật và nghị định. Liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản. T...

Năm 2021 nên đầu tư loại hình BĐS nào, ở đâu?

Chia sẻ về xu hướng đầu tư của thị trường BĐS trong tương lai. Các chuyên gia đầu ngành đánh giá bất động sản vẫn sẽ là một kênh đầu tư tiề...