Thẻ: Tiến độ thanh toán dự án khu đô thị Châu Đức

Bảng giá dự án khu đô thị Châu Đức, Bà Rịa

Đợt mở bán lần 3 khu đô thị Thành Đô Smart City, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng tới gần. Khách hàng và các nhà đầu vẫn luôn dành ...