Thẻ: tiện ích chung khu đô thị Thành Đô Smart City

Hệ thống tiện ích chung của khu đô thị Thành Đô Smart City

Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí chiến lược tiếp giáp 2 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước là TP Hồ Chí Minh,...