Thẻ: tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp Châu Đức

Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp Châu Đức sắp tới như thế nào?

Khu công nghiệp Châu Đức trở thành khu công nghiệp có tác động rất lớn đến kinh tế. Nhất là kinh tế công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 2 thậ...