Thẻ: Vị trí dự án Thành Đô Smart City

Năm 2021 nên đầu tư loại hình BĐS nào, ở đâu?

Chia sẻ về xu hướng đầu tư của thị trường BĐS trong tương lai. Các chuyên gia đầu ngành đánh giá bất động sản vẫn sẽ là một kênh đầu tư tiề...

Khu dân cư Thành Đô Smart City Bà Rịa hoàn thiện và phát triển

Dự án Thành Đô Smart City ngày càng nhận được sự quan tâm từ phía nhà đầu tư. Sự phát triển mạnh mẽ của khu dân cư Thành Đô Smart City Bà Rịa cũn...