Thẻ: xã Hòa Long lên phường

Xã Hòa Long định hướng lên “Phường” năm 2022 – đón đầu làn sóng đầu tư

Có thể khẳng định, phong trào xây dựng nông thôn mới như một “luồng gió mới” trong những năm gần đây. Một khi xã Hòa Long lên phường sẽ tạo cho...